praha.eu | magistrat.praha.eu | pis.cz
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Karlovo náměstí

Nové Město - Praha 2

GPS: 50°4'32.88"N, 14°25'10.92"E

Největší pražské historické náměstí zabírá plochu 80 550 m2. Bylo založeno, v souvislosti se vznikem Nového Města pražského Karlem IV. v roce 1348. Zpočátku se mu dostalo názvu Dobytčí trh, protože se zde konaly trhy na dobytek, především v jeho jižní části. Od roku 1848 nese oficiální pojmenování Karlovo náměstí.

Náměstí obklopuje celá řada významných objektů. Za všechny alespoň vzpomeňme Novoměstskou radnici a její vysokou nárožní věž, dům U Kamenného stolu čp. 671, nárožní novorenesanční budovu Českého vysokého učení technického čp. 293, nebo Mladotovský palác, tzv. Faustův dům čp. 502 a 503 v jeho jižní části. Sakrální architekturu tady důstojně zastupuje barokní kostel zasvěcený zakladateli Tovaryšstva Ježížova – jezuitů, sv. Ignáci z Loyoly. Jižně od kostela stojí rozsáhlý objekt bývalé Novoměstské koleje, dnes sloužící převážně nemocničním účelům.

Karlovo náměstí je též náměstím soch a pomníků. Najdeme zde pomník českého cestovatele a botanika Benedikta Roezla, pomník učence Jana Evangelisty Purkyně, sochu spisovatelky Elišky Krásnohorské, bustu spisovatelky Karoliny Světlé a pomník básníka Vítězslava Hálka. Před Novoměstskou radnicí je kašna s vrcholovou sochou sv. Josefa.

Definitivní přeměna náměstí v sady byla v roce 1884 svěřena řediteli pražských sadů Františku Thomayerovi. Tento umělecky cítící zahradní architekt s bohatou praxí upravil park do podoby, kterou až na menší změny známe dodnes. Severní část prodělala před pár lety generální obnovu.

Uprostřed náměstí je několik vstupů do vestibulu metra trasy A – Karlovo náměstí.