praha.eu | magistrat.praha.eu | pis.cz
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Loretánské náměstí

Hradčany - Praha 1

GPS: 50°5'18.96"N, 14°23'26.88"E

Loretánské náměstí vzniklo při stavbě Černínského paláce, který jej na západní straně zcela uzavřel. Název náměstí se ustálil v první polovině 18. století.

Jeho severní hranici tvoří jednolodní kostel Panny Marie Andělské s klášterem řádu kapucínů a rozlehlou zahradou. Stavební komplex s několika dvory byl zbudovaný v letech 1600-1602 po způsobu prosté kapucínské architektury. Krytá visutá chodba spojuje klášter s Loretou. Jedná se o nejstarší kapucínský klášter v Čechách.

Převážnou část východní strany náměstí zabírá stavební komplex Lorety zbudovaný především finančním nákladem rodu Lobkoviců. Ústřední část objektu Svatá chýše vznikla v letech 1626-1631 za vedení stavitele Giovanniho Battisty Orsiho. Ambity byly budovány postupně od roku 1661, patro nastavěno okolo roku 1740 a byla tam zřízena proslulá klenotnice. Hlavní průčelí do náměstí bylo přestavěno v letech 1720-1722 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Na věži byla umístěna zvonková hra hodináře Petra Neumanna z roku 1694, hrající Mariánskou píseň.

Svým monumentálním průčelím se do Loretánského námětí obrací barokní stavba Černínského paláce. Stavebníky byli tři generace hraběcí rodiny Černínů z Chudenic. Základní projekt vypracoval arch. Francesco Caratti. V průběhu času se zúčastnili i další, včetně významných výtvarných umělců. Poslední velká rekonstrukce proběhla v letech 1929-1934 pod vedením arch. Pavla Janáka, kdy byl palác upraven pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČSR.

Dne 16. května 2005 byla v prostoru náměstí odhalena socha bývalého prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše. Vznikla odlitím originálu od Karla Dvořáka.