praha.eu | magistrat.praha.eu | pis.cz

Co je to virtuální prohlídka?

Virtuální prohlídka je speciální fotografie, která zabere prostor v maximálním zorném úhlu 360x180°. Vidíte tak vše kolem Vás, nad i pod Vámi. Pomocí myši s ní můžete otáčet v libovolném směru.

Co je to virtuální procházka?

Spojením 2 a více virtuálních prohlídek vznikne virtuální procházka.

Co potřebuji pro prohlížení virtuální prohlídky?

Pro prohlížení virtuální prohlídky potřebujete mít nainstalovaný plugin FLASH verze 9 a vyšší.

Co je to interaktivní propojení virtuální prohlídky?

Některé virtuální prohlídky jsou mezi sebou interaktivně propojeny pomocí šipek. Kliknutím na zelenou šipku se zobrazí další prohlídka v daném směru.

Jak se virtuální prohlídka ovládá?

Klikněte do virtuální prohlídky a se stisknutým tlačítkem myši pohybujte v libovolném směru. Obraz se začne otáčet a kopírovat pohyb myši. Máte také možnost přibližovat a oddalovat pomocí kláves SHIFT a CTRL. Doporučujem Vám také vyzkoušet přepnutí virtuální prohlídky do režimu na celou obrazovku kliknutím na tlačítko FULLSCREEN. Opětovným kliknutím na FULLSCREEN se prohlídka zmenší do původního stavu.

Co je to režim na celou obrazovku?

V režimu na celou obrazovku ( FULLSCREEN ) se prohlídka roztáhne na celou obrazovku a vytvoří ještě lepší dojem virtuální reality. Vřele doporučujeme!