Pražské mosty

Pro Prahu je typické, že její mosty neslouží jen svému hlavnímu účelu, spojit dva vltavské břehy. Jsou přehlídkou vyspělosti několika generací techniků a architektů, v neposlední řadě i výtvarných umělců. Vždyť nejen nejstarší stojící most Karlův se svojí unikátní sochařskou galerií a mosteckými věžemi, ale i některé další, mají četnou plastickou výzdobu, včetně svého předpolí. Důkazem, že každý z pražských mostů je svébytné umělecké dílo, může být i ryze technická a po estetické stránce dokonalá stavba Negrelliho viaduktu. O tom, že Praha se svými mosty chlubí právem, se může každý přesvědčit z mnoha vyhlídkových bodů.