Náměstí

Pražská náměstí se vyvíjela postupně, stejně jako zástavba po jejich obvodu. Ve staré Praze se jejich název mnohdy odvíjel od zboží, které zde bylo v převážné míře nabízeno, nebo od polohy. Později byly pojmenovávány po význačných osobnostech. Na náměstích v centru města se odvíjel nejen společenský život, ale též významné dějinné události, mající vliv na život celé země. Z mnohých se dnes staly rušné automobilové, tramvajové a pěší komunikace. Praha, město s tisíciletou historií, má nespočet podob, a tak i dnes jsou zde náměstí, která dýchají klidem a vyzařují pohodu a historickou atmosféru. Některá náměstí v tzv. připojených obcích, dodnes svým urbanistickým a architektonickým výrazem upozorňují na svoji relativně nedávnou venkovskou minulost.