V místech dnešního mostu stával v minulosti řetězový most pojmenovaný po císaři Františku Josefovi I. Položení základního kamene se konalo 19. října 1865. Stavba pak byla provedena v letech 1865-1868, podle projektu dvou mladých londýnských inženýrů Rordischa a Lefeuvra, kteří zvítězili ve vypsané soutěži. Vedením stavebních prací byl pražskou obcí pověřen ing. František Schön. Železné mostní prvky dodala a montážní práce provedla firma Ruston a spol. Délka mostu, včetně pilířů a opěr byla 250 m, šířka téměř 10 m. Měl nejen impozantní visutou konstrukci, ale terčem obdivu se staly též architektonicky řešené mostní věže. Slavnostní otevření mostu se konalo 13. května 1868, za účasti císaře Františka Josefa I.

Po roce 1890 byl tento most ze závažných statických důvodů postupně rekonstruován a přestavěn. Při té příležitosti byly závěsné řetězy mostovky nahrazeny ocelovými lany. V roce 1919 se změnil i název mostu k poctě slovenského astronoma, letce a politika Milana Rastislava Štefánika. V průběhu 30. let minulého století přestal most vzrůstající pražské dopravě vyhovovat a začalo se uvažovat o stavbě nového. Proto byl v letech 1941-1942 vedle postaven provizorní dřevěný most. Tím tak bylo umožněno původní most demontovat a rozřezat na šrot. Ještě předtím se však v roce 1940 změnil název na most Leoše Janáčka.

Přesně na jeho místě, v ose Revoluční třídy, byl v letech 1949-1951 postaven nový most pojmenovaný po zakládajícím členu KSČ, Janu Švermovi. Železobetonový most je dlouhý 243 m a tvoří ho tři segmentové oblouky o rozpětí 59 - 65 m. Šířka mostovky je 24, 4 m. Autory projektu byli ing. Oldřich Širc, ing. Vlastislav Hofman a prof. ing. dr. Václav Dašek. Komunikačně je most napojen na Letenský tunel, dlouhý 426 m a vybudovaný v letech 1949 – 1953. V roce 1997 byl most přejmenován na Štefánikův. Zatím poslední velká rekonstrukce se uskutečnila v roce 2007.