Karlův most je starobylá komunikace mezi Starým Městem a Malou Stranou, od Křížovnického náměstí do Mostecké ulice. Most založil a nechal vybudovat český král Karel IV. (1316-1378). K tomuto úkolu povolal stavitele Petra Parléře (1332-1399). Zprvu se nazýval Pražský nebo též Kamenný most. Teprve od roku 1870 nese oficiální pojmenování Karlův most.

Jeho předchůdcem byl románský Juditin most, zbudovaný okolo roku 1170 českým králem Vladislavem I. a takto nazvaný na počest jeho manželky. Byl postaven jako kamenný z pískovcových kvádrů, téměř na stejném místě, pouze trochu severněji. Na svou dobu to bylo úžasné technické dílo. Měl 24 oblouků, byl dlouhý 514 m a 7 m široký. Pobořila ho velká povodeň a v roce 1342 došlo k jeho odstranění.

Položení základního kamene jeho následníka, gotického Karlova mostu, mělo svoji číselnou mystiku a hluboké astrologické pozadí. Karel IV. zřejmě s jeho založením otálel, dokud si nebyl jist ideálním postavením nebeských těles. K aktu položení základního kamene mělo dojít v roce 1357, 9.7. v 5.31 hodin. Srovnejme si tato data do symetrické řady 135797531. Přečteme-li je nyní pozadu dojdeme ke stejnému datu.

Karlův most je vynikající architektonické a technické dílo lucemburské epochy s ojedinělým souborem sochařských děl od 17. do 20. století. Je vystavěn z pískovcových kvádrů, délka přemostění je 496,78 m, délka vozovky mostu 515,76 m, šířka vozovky 9,4-9,6 m. Šířka kamenných parapetů je 0,4 m. Most má 15 pilířů a dvě opěry na březích, ty spojuje 16 klenebních oblouků. Ozdobou jsou především Staroměstská mostecká věž a na straně západní Juditina a Malostranská mostecká věž.

V současné době probíhá generální rekonstrukce mostu. Ta je rozdělena do několika etap tak, aby zůstal zachován pěší provoz.