Čechův most byl vystavěn v letech 1905-1908, jako přímý důsledek asanace někdejšího Židovského Města. Měl se stát součástí velkoryse koncipované komunikační trasy Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Pařížská třída, Dejvice. Podmiňující stavby, průlom Melantrichovou ulicí a průkop letenskou strání se však neuskutečnily.

Architektura Čechova mostu je dílem profesora České techniky ing. arch. Jana Kouly, výpočet tří oblouků i obou pilířů provedl ing. arch. Jiří Soukup. Do ocelové mostní konstrukce bylo při montáži instalováno vodní, plynové a elektrické vedení. Tři mostní oblouky mají rozpětí 48, 53 a 59 m, celková délka mostu je 169 m, šířka 16 m. Každé mostní pole mělo jiného dodavatele. Podíleli se na nich tři pražské firmy, Bratři Prášilové a spol., Pražské akciové strojírny a Českomoravská továrna na stroje. Vozovka mostu měla původně špalíčkovou dlažbu z tvrdého dřeva, ta byla později nahrazena živičnou vrstvou.

Velká pozornost byla věnovaná výtvarné výzdobě mostu. Dominantní jsou bronzové postavy čtyř Viktorií, bohyň vítězství, dvě a dvě na každém konci mostu, umístěné na vrcholech 17,5 m vysokých litinových sloupech. Plastiky vysoké přes tři metry jsou dílem akad. sochaře Antonína Poppa. Sloupy spočívají na střeše kamenných budek a jsou duté pro kotvení Viktorií. Budky sloužily výběrčím mostného.

Secesní most Svatopluka Čecha (1846-1908) pojmenovaný k poctě význačného českého básníka a spisovatele, byl slavnostně otevřen 6. června 1908. Je právem označován jako reprezentační mostní stavba hl. m. Prahy. Za dobu své existence změnil své pojmenování pouze jednou. V letech 1940-1945 se nazýval Mendelův. Řehoř Jan Mendel (1822-1884), brněnský augustinián, byl zakladatelem tzv. Mendelovy teorie dědičnosti.

Zatím poslední velká rekonstrukce mostu, která si vyžádala dlouhodobou výluku dopravy, proběhla v době od 5. října 2000 do 16. června 2001.