Jednou z podmiňujících staveb trasy Spojovací dráhy, která propojovala dnešní Hlavní nádraží s nádražím Smíchov, byl železniční most před řeku Vltavu na Výtoni. S jeho stavbou se započalo v srpnu 1870, kdy se začaly stavět náspy na vyšehradské straně. Železniční provoz na novém mostě byl zahájen 15. srpna 1872 a byl jednokolejný.

Na přelomu století přestal most po technické stránce vyhovovat, a proto bylo rozhodnuto o jeho výměně, při zachování dosavadní osy mostu. Hlavní části konstrukce, která byla již ze železa plávkového, a proto svými technickými a především dynamickými vlastnostmi nesrovnatelně lepší než konstrukce stará, dodala osvědčená firma Bratři Prášilové. Tato firma byla též pověřena vlastním provedením výměny mostu.

Výměna nového mostu za starý byla provedena přesunem, pomocí hydraulických zvedáků. Důležitým kritériem přitom bylo, aby doba výluky železničního provozu byla co nejkratší. Nová, širší konstrukce, již dvoukolejná s dřevěnými chodníky pro pěší, byla smontována v předstihu již v červenci 1901 na dřevěném lešení postaveném blíže k Vyšehradu. Měla kvůli většímu rozpětí mezi pilíři již o jedno pole méně než starý most. Výměna mostních polí začala 30. září 1901 v 6 hodin ráno, když konstrukce příhradového pole na vyšehradské straně byla vyměněna již dříve. Jednotlivá stará mostní pole byla po odpojení kolejí přesunuta z původního lože na připravené provizorní lešení směrem po vodě. Na uvolněné místo, ovšem již s uložením na nové pilíře, pak byla posunuta konstrukce nová. Osazení mostu skončilo v poledne 1. října 1901. Již v noci z 1. na 2. října projely po novém mostě první vlaky.

Výměna mostu se stala pražskou senzací, výluka provozu činila 36 hodin, vlastní výměna 18 hodin. Koncertu dovednosti českých dělníků přihlíželo mnoho diváků.