Úzká ulice V Kotcích na Starém Městě pražském je mezi Uhelným trhem a ulicemi Havelskou, Melantrichovou a Rytířskou. Název ulice V Kotcích je odvozen od té skutečnosti, že tady kdysi stávala velká tržní hala, vystavěná asi v roce 1362. K ní byly na jižní a severní straně připojeny krámce, kotce, které se pronajímaly jednotlivým obchodníkům, především pro prodej soukenického a kožešnického zboží.
   Tržní budova byla spolu s kotci stržena a na místě poté vystavěny domy. Zajímavostí je, že v druhé polovině minulého století se sem obchodní činnost, alespoň částečně, vrátila. Bývaly tady volné stánky s prodejem zlevněného zboží.
  Dnes, pouze sedm metrů širokou ulicí V Kotcích prochází v denní hodiny pouze minimum chodců, přestože v těsném sousedství je tomu naopak. Ve večerních a nočních hodinách má však ulice neopakovatelnou staropražskou atmosféru.