Z pečlivě vedené statistiky Pražské informační služby vyplývá, že jednou z nejnavštěvovanějších pražských památek je Staroměstská radnice a především její 59 m vysoká gotická věž. Mezi jejími dvěma jižními opěrnými pilíři byl v minulosti umístěn přístavek pro orloj, který je i dnes chloubou středověké techniky. V patře věže pak zřízena radniční kaple, později rozšířena k východu o přístavek na podklenutém podloubí, ukončená oltářním arkýřem.

Pozitivní jistě je, že vyhlídkový ochoz věže Staroměstské radnice má bezbariérový přístup. Způsobila to rekonstrukce vnitřku věže, která skončila koncem roku 1999. V první fázi byly vyměněny výtahy, procházející radniční budovou. V druhé byl instalován novotvar, subtilní kovová konstrukce proskleného výtahu. Rozdíl několika schodů mezi oběma výtahy vyrovnává pojízdná plošina pro invalidy. Nový výtah prochází dříve prázdným prostorem, tradiční rámec tvoří kamenné zdi a železobetonová rampa. Lanový osobní panoramatický výtah má tyto základní technické parametry: nosnost 750 kg nebo 10 osob, rychlost 1 m/s, zdvih 24,30 m. Autoři projektu jsou: akad. arch. Marek Houska, vedoucí projektant – ing. Jiří Grosz, ocelové konstrukce – ing. Michael Trnka. Nový výtah slavnostně zahájil svůj provoz 1. prosince 1999.

Nádherný výhled z ochozu věže Staroměstské radnice si tak mohou užít opravdu všichni. Zároveň se mohou na vlastní oči přesvědčit, že přídomek Praha stověžatá je více než pravdivý. Zvláště působivý výhled je večer, kdy jsou jednotlivé objekty nasvíceny. Z mnoha možností je velice zajímavá východní strana Staroměstského náměstí, kterou tvoří především chrám Panny Marie před Týnem, dům U Zvonu a palác Kinských.