Majestátně shlížejí dvě vysoké věže chrámu Panny Marie před Týnem do prostoru Staroměstského náměstí na lidské hemžení hluboko pod nimi. Spolu s reprezentativním západním průčelím by mohly vyprávět o mnohých dějinných událostech, které se tady, v samém srdci Prahy v průběhu mnoha staletí odehrávaly. Monumentalita této sakrální architektury zvláště vynikne při slavnostním večerním a nočním nasvícení. Není snad nikdo, kdo by přitom nepocítil úctu a obdiv k práci našich předků.

Chrám Panny Marie před Týnem, dnes gotická trojlodní stavba se dvěma věžemi v průčelí, stojí mezi Staroměstským náměstím a ulicemi Týnskou, Štupartskou a Celenou. Původně románský kostel byl přebudován na raně gotický a radikálně přestavěný v poslední třetině 14. a na počátku 15. století, za účasti stavební huti stavitele chrámu sv. Víta na Pražském hradě, Petra Parléře. Z té doby je na severní straně portál s vynikající plastickou výzdobou. Vrchní část věží a štít průčelí byly dokončeny teprve v druhé polovině 15. a počátkem 16. století. Hlavní loď byla po požáru v roce 1679 nově zaklenuta. Stejně tak musela být opravena vyhořelá severní věž, do které 29. července 1819 udeřil blesk.

V chrámu je pohřben slavný dánský astronom Tycho Brahe (1546-1601), výrazná osobnost rudolfinské Prahy. U jeho hrobky, na přilehlém pilíři, je umístěn příslušný mramorový epitaf.