Arbesovo náměstí se rozkládá při Štefánikově ulici mezi náměstími Kinského a 14. října. Od šedesátých let 19. století se nazývalo Kostelní, v letech 1895-1920 Jakubské, od roku 1920 až do dnešní doby Arbesovo. První dvě pojmenování náměstí se vztahovala k tomu, že tady stávala jedna z největších smíchovských pamětihodností, bývalý farní kostel sv. Filipa a Jakuba. Původně románská stavba vznikla v druhé polovině 12. století, pravděpodobně zásluhou svatojiřských řeholnic. V roce 1749 byl kostel přestavěn a tehdy bylo jeho průčelí ozdobeno barokním štítem s nikou, ve které stála socha žehnajícího Krista. Do roku 1831 byl obklopen v té době již nefunkčním hřbitovem, neboť pohřbívání na toto místo ukončily josefinské reformy. Poslední mše se v kapacitně již nevyhovujícím kostele konala 12. října 1891 a již za čtrnáct dní začaly demoliční práce, které tuto památku vymazaly z tváře města. Farní úřad byl přemístěn k nově vzniklému smíchovskému kostelu sv. Václava.

Prostor náměstí, jehož obklopují vysoké činžovní domy, dostal parkovou úpravu. V roce 1964 byl v jeho východní části odhalen pomník tomu, k jehož poctě je dnes náměstí pojmenováno, spisovateli a novináři Jakubu Arbesovi (1840-1914). Jmenovaný byl smíchovským patriotem. Na Smíchově se narodil, prožil celý život, a tady též zemřel. V různých literárních útvarech se zabýval sociálními rozpory a společenskou nespravedlností.

Stojící Arbesova postava je provedena v bronzu, přes pravou ruku má přehozený svrchník, v téže v ruce drží klobouk. Stupňovitý sokl má čtvercový půdorys. Autorem sochy je akad. sochař Jan Černý, architektury pomníku ing. arch. Jaroslav Koreček. K slavnostnímu odhalení došlo 8. dubna 1964, v den 50. výročí spisovatelova úmrtí.