Nový svět patří mezi nejromantičtější místa staré Prahy. Je to způsobeno zdejší historickou zástavbou, kterou tvoří převážně nízké jednopatrové domky s malými obytnými místnostmi, dlážděnou komunikací, ale i tím, že leží mimo hlavní turistickou trasu, a proto tady vládne poklidná atmosféra. Ta svého času inspirovala i básníka, spisovatele Jana Nerudu (1834-1891) a spisovatele, novináře Jakuba Arbesa (1840-1914).

Bývalé hradčanské předměstí vzniklo krátce po založení Hradčan v polovině 14. století a bylo pojato do městských hradeb. Na počátku husitských válek v roce 1420 vyhořelo, stejně tak i v roce 1541 za velkého požáru Malé Strany, Pražského hradu a Hradčan. Ještě v 16. století a ve století následujícím však bylo nejen obnoveno, ale dokonce rozšířeno. V minulosti tady bydleli chudí lidé. Co jejich miniaturním příbytkům chybělo do výstavnosti, nahrazovaly názvy zdejších domovních znamení. Tak tady kupříkladu najdeme U Zlatého hroznu, U Zlatého keře, U Zlaté hrušky, U Zlatého čápa. U Zlatého noha, U Zlaté hvězdy, U Zlatého pluhu a podobně. Proto se s nadsázkou říká, že právě tady je Praha nejzlatější.

Dnes jsou všechny domky této svérázné části Prahy rozprostírající se částečně mezi Jelením příkopem a zahradní zdí kláštera kapucínů vzorně opraveny a středem zaslouženého zájmu, především pak od východu bývalá usedlost čp. 93 U Raka. Jsou to dvě samostatná stavení uzavřená dvorem, která vznikla původně jako řeznické chlévy před polovinou 18. století. Nárožní dům je roubená stavba se šindelovou střechou a původním záklopkovým stropem. Dnes je zde luxusní penzion. Z mnoha historických zajímavostí vzpomeňme ještě dům U Zlatého pluhu čp. 90. V roce 1937 zde byla osazena bronzová pamětní deska s textem: „Fr. Ondříček, slavný houslista český, narodil se v tomto domě dne 29. dubna 1857“, v její horní polovině je Mistrův reliéfní portrét, dílo Jana Kavana. Pod portrétem je snítka vavřínu.