Jeden z nejpůvabnějších staropražských prostor se v průběhu staletí vytvořil v horní části Nerudovy ulice. Došlo zde k souběhu čtyř komunikací. Zmíněné Nerudovy ulice, Úvozu, K Pražskému hradu a Radnických schodů. Prostoru dominuje nárožní trojkřídlý dům U Tří horníků čp. 171. Jeho fasáda je asi ze čtyřicátých let 18. století.

Příkrou ulici Úvoz, která vede na Pohořelec, kdysi využívaly korunovační průvody. A to do té doby než byla v roce 1663 na místě pouhé pěšiny zřízena tzv. Nová cesta, umožňující podstatně kratší cestu k sídlu panovníka. Dnešní název Ke Hradu je platný od roku 1952.

Navíc je zde možno vstoupit na Radnické schody, nazývané tak proto, že končí u bývalé Hradčanské radnice čp. 173. V minulosti tudy vedla strmá úvozová cesta, po které jezdili jezdci na koních, a ač se to zdá neuvěřitelné, i povozy. Po vybudování schodů tady byly zřízeny masné krámy, kam chodili nakupovat lidé „shora“ i „zdola“, z Hradčan i z Malé Strany. V první čtvrti 18. století byly při vstupu na schody umístěny dvě barokní sochy; vlevo sv. Jan Nepomucký od Jana Brokofa nebo od jeho syna Michaela Josefa Brokofa, vpravo sv. Josef, dílo připisované kameníkovi Františku Santinimu Aichlovi nebo sochaři z okruhu Ottavia Mosta.

Naproti domu U Dvou slunců, kde nějaký čas pobýval Jan Neruda, je nika s význačným sochařským dílem Toileta od Jana Štursy, osazena v roce 1922. Čas od času je místo prázdné, to když kvůli vandalům je potřeba plastiku odvézt k restaurování.

Pohlédneme-li severním směrem vzhůru nad ulici Ke Hradu, naskytne se nám pohled na kostel sv. Benedikta, klášter karmelitek, mohutnou stavební hmotu Schwarzenberského paláce a paláce Salmovského.