Rozlehlá terasa restaurace Bella Vista je přímo pod Strahovským premonstrátským klášterem, těsně nad severním koncem Vyhlídkové cesty, která se vine po úbočí Petřína okolo Nebozízku až na Smíchov. Návštěvník, který se zde zastaví, může spojit občerstvení s fascinujícím pohledem na večerní Prahu. Hluboko pod ním je tisíce světelných bodů a slavnostně nasvícená sakrální i světská architektura.

Jistý odstup od velkolepé scény vytváří svažitá Strahovská zahrada ukončená Nemocnicí pod Petřínem a kostelem sv. Karla Boromejského. Vpravo je zelený masiv Petřína s nasvícenou rozhlednou, vlevo hradba hradčanských paláců nad ulicí Úvoz, ještě dále Pražský hrad s věžemi katedrály sv. Víta. Uprostřed, mezi svahem Petřína a hradčanským ostrohem, lze spatřit paláce, kostely a měšťanské domy Malé Strany.

Poloha této vyhlídky umožňuje i daleké výhledy do míst za řekou, na historické centrum Prahy. Jako maják v osvětleném kamenném moři září věž žižkovského televizního vysílače. V pomyslné soutěži s ostatními pražskými vyhlídkovými místy by terasa restaurace Bella Vista jistě obstála.