Trojlodní novogotický kostel sv. Prokopa na Sladkovského náměstí je důstojným svatostánkem žižkovských katolíků. Základní kámen stavby byl slavnostně položen 30. října 1898 u příležitosti padesátého výročí panování císaře Františka Josefa I. Plány vypracovali arch. Josef Mocker a arch. František Mikš. Na zdárné dokončení budoucího žižkovského farního kostela přicházely četné finanční dary.

Kostel byl vysvěcen v roce 1903. Velká pozornost byla věnována výtvarné výzdobě interiéru. Tomu vévodí novogotický hlavní oltář od arch. Františka Mikše. Do kostela je možno vstoupit po dvou schodištích na západní a severní straně. Zvlášť bohatě zdobený je portál vchodu ze severu. Reliéf představuje uprostřed sedící Madonu s Ježíškem. Po její pravici klečí sv. Prokop, po levici klečící postava, která má podobu arch. Josefa Mockera, držící v rukou model tohoto kostela.

Věž vysoká 72 m má na svém zvýšeném přízemí bohatě profilovaný portál západního vchodu do kostela. Vrchol čtyřboké věže je částečně přístupný po vnějším krytém točitém schodišti na její severní straně. Věž má tři poschodí. V prvním je, na západní straně, široké pseudogotické okno zdobené kružbami se třemi čtyřlisty. Druhé patro má na průčelí pětici mělkých slepých oken, v posledním se do všech čtyř stran otevírají podvojná vysoká okna krytá žaluziemi. Nad nimi je římsa. Výše, uprostřed dvojice malých nárožních novogotických věžiček, jsou hodiny. Věž je zakončena střechou ve tvaru osmibokého jehlanu s vrcholovou špicí, makovicí a křížem.