Objekt Husova sboru Církve československé na Vinohradech v Dykově ulici byl koncipován jako víceúčelový. Pod prostornou modlitebnou měl být i divadelní sál. Dnes je zde, stejně jako v některých dalších částech kolumbárium. Dále pětipatrový obytný dům, kanceláře, klubovny a další prostory. Šťastná se ukázala volba projektanta. Avantgardní architekt ing. Pavel Janák vytvořil vynikající moderní konstruktivistickou architekturu.

Symbolický základní kámen ke stavbě byl sice položen již 26. října 1930, ale vlastní stavební práce začaly až 1. července 1932. Postupovaly tak rychle, že skončily za čtrnáct měsíců. Náklady, které byly mírně překročeny, činily více jak čtyři miliony korun.

Proto 1. října 1933 mohlo dojít k slavnostnímu vysvěcení sboru a k první bohoslužbě. Již předtím, v neděli 25. června 1933, se konala za velké účasti věřících i ostatních diváků takzvaná Slavnost kalicha. Obrovský 700 kg vážící měděný kalich opatřený kruhy z nerezavějící oceli poté, co byl v slavnostním průvodu přivezen a vysvěcen, následně i vyzdvižen na vrchol věže.

Samotná věž je výraznou dominantou objektu. Je čtyřboká a tvoří jí železobetonový skelet. Nad zděným přízemkem je šest pater tvořených nárožními pilíři. Do poloviny věže vedou točité železné schody, dále je možno stoupat po pevně zabudovaných železných žebřících. Výška věže je 34,5 m, umocněná ještě 2, 35 m vysokým kalichem.

Husův sbor Církve československé na Vinohradech je proslulý tím, že poté, co za ozbrojeného květnového povstání v roce 1945 nebylo možno vysílat z hlavní budovy rozhlasu, zřízeno zde náhradní vysílací studio.