Význačnou dominantou nejen vinohradského náměstí Míru je novogotický kostel zasvěcený sv. Ludmile. Jeho projektantem byl arch. Josef Mocker, který byl jedním z těch, kteří se zasloužili o dostavbu svatovítské katedrály na Pražském hradě.

Slavnost položení základního kamene se konala 25. listopadu 1888. Velké zásluhy o stavbu, kterou ve vlastní režii prováděla vinohradská obec měl Spolek pro podporování stavby votivního chrámu Páně sv. Ludmily na Královských Vinohradech. Ten měl v průběhu výstavby téměř 1 000 členů, kteří nejenže sami finančně přispívali, ale horlivě shromažďovali příspěvky od institucí i jednotlivců. Vše bylo pečlivě evidováno, ve výročních zprávách spolku byla uvedena doslova každá cihla.

Kostel sv. Ludmily je trojlodní bazilika z režných cihel s příčnou lodí v podobě kříže a se dvěma vysokými 60, 5 m vysokými věžemi. Ty doplňuje vysoký štít průčelí s portálem hlavního vchodu, ve kterém je reliéf od sochaře Josefa Václava Myslbeka. Před portálem je široké jednoramenné schodiště.

Věže jsou postaveny na čtvercovém půdorysu a mají pět podlaží nestejné výšky. Zdobí je štíty doplněné hodinami. Vysoká okna pod nimi jsou krytá žaluziemi. Věže jsou zakončeny vysokými štíhlými osmibokými jehlancovitými střechami. Jejich stavba byla dokončena 11. července 1892. Ze střechy kostelní lodi ještě vyrůstá rovněž štíhlý a vysoký sanktusník.

Kostel sv. Ludmily byl slavnostně vysvěcen 8. října 1893. Hlavním světitelem byl pražský arcibiskup, kardinál František z Pauly hrabě Schönborn. Zúčastnili se četné církevní a světské osobnosti, přes 300 bíle oděných drůžiček, spolky a tisíce občanů. Pěvecký spolek Hlahol z Vinohrad, spolu s přítomnou hudbou, přednesl národní hymnu.