Nižší, románská Juditina věž, nejvíce viditelný pozůstatek Juditina mostu, patří k nejstarším zachovalým stavbám v Praze. Má tři patra a je postavena z kvádříkového opukového zdiva. V roce 1591 dostala renesanční kabát – štíty po stranách jehlancovité střechy a sgrafitovou omítku. Její výška je od paty vchodu do vrcholu sedlové střechy 29, 3 m. Dnes je do věže přístup pouze domem čp. 56, který se k ní přimyká na východní straně. Národní nemovitá kulturní památka Juditina věž v sobě skrývá i unikátní památku románské Prahy. Opukový reliéf, představující částečná torza dvou osob v téměř životní velikosti. Jedná se o postavu sedící na trůně a v profilu klečícího mladíka.

Místnosti v Juditině věži získal v roce 1927 Klub Za starou Prahu a sídlí tam dodnes. Klub byl ovšem založen již 28. ledna 1900, jako protest a obrana proti ničení stavebních a kulturních hodnot.

K založení pravé, vyšší malostranské mostecké věže došlo 24. května 1464. Stalo se tak za vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Věž je vzácnou památkou pražské gotiky pohusitské. Svým vzhledem se snažila napodobit svoji staroměstskou kolegyni. Výklenky byly s největší pravděpodobností určené pro umístění soch stavebníků mostu, Karla IV., Václava IV. a stavebníka této věže, Jiřího z Poděbrad. Výška věže od paty vchodu po vrchol sedlové střechy je 43, 5 m. Dnes je věž ve správě Pražské informační služby a je přístupná turistům. K dostání jsou tu různé publikace, plány města a suvenýry.

Brána mezi věžemi sestává ze dvou hrotitých gotických rovnoběžných arkád. Horní okraj brány je opatřen cimbuřím. Plochy brány jsou zdobeny znaky.