Malostranský kostel sv. Tomáše v Letenské ulici byl vystavěn goticky na základech staršího, patrně ještě románského kostela. V roce 1315 posvěceno presbyterium, celý kostel v roce 1379. Za husitských bouří zničený svatostánek obnovili augustiniáni poustevníci v letech 1584-1592 za účasti stavitele Bernarda di Alberto. Tato obnova v duchu renesance byla pro svoji náročnost dokončena až na počátku 17. století. Dnešní barokní podoba pochází z přestavby v letech 1727-1731, kterou navrhl Kilián Ignác Dientzenhofer. Kostel tvoří nedílnou součást augustiniánského konventu čp. 28.

Vysoká štíhlá osmihranná jehlancovitá střecha věže kostela patří k typickým siluetám Malé Strany. Z mnohých pohledů, nejen pro svoji určitou atypičnost, ale i pro svoji výšku 62 m, je v lese ostatních pražských věží nepřehlédnutelná. V minulosti gotická, má dnes rysy pozdější barokní přestavby, kdy získala nová oválná a kulatá okna a její rohy byly vyzdobeny pilastry.

Cesta na věž je složitá. Z předsíně sakristie vede nejprve kamenné vřetenové schodiště o 32 stupních a poté široké rovné s 15 schody. Tím se dostaneme na severní emporu. Poté se až do zvonice pokračuje po úzkých ramenech dřevěného schodiště se zábradlím v rytmu 15,10,14,13,20 a 10 schodů. V oknech věže, stejně jako v okně u zvonů, je citlivě osazeno technické zařízení mobilního operátora.

V současnosti jsou ve věži zavěšeny čtyři zvony. Jeden historický nese jméno sv. Augustin a pochází z roku 1652. Ten doplňují ještě tři novější z dílny zvonařského mistra Petra Rudolfa Manouška. Ze zvonice již výše schody nevedou. Je možno pouze obdivovat složitou vazbu krovu věže z mohutných trámů. Po otevření okenice též úžasnou vyhlídku na malostranské střechy a lidské hemžení hluboko dole.