Západní straně Karlova mostu dominuje Malostranská mostecká věž. Je nejmladší stavební součástí mostu. Byla postavena v II. polovině 15. století, založena v roce 1464. Stojí na místě starší věže neznámé podoby, nepochybně románského původu. Dnešní stavba vznikla za vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Je vzácnou památkou pražské gotiky pohusitské. Snažila se napodobit svoji staroměstskou kolegyni. Výklenky byly zřejmě určeny pro umístění plastik stavebníků mostu, Karla IV. a Václava IV., snad tady měla stát i socha Jiřího z Poděbrad. Proč jsou výklenky věže prázdné, není známo. Věž, jejíž výška až po vrchol sedlové střechy je 43,5 m, spravuje Pražská informační služba a je přístupná turistům.

Její jižní kolegyně, románská Juditina věž, byla zbudovaná asi v první polovině 12. století. Nejprve ovládala dřevěný most a posléze se stala součástí kamenného Juditina mostu. Ten byl vybudován přibližně v letech 1158-1172. Své zkázy se dočkal 3. února 1342, kdy byl při povodni pobořen ledovými krami. Juditině věži se v roce 1591 dostalo renesanční úpravy, včetně sgrafitové fasády. Dnes ve věži sídlí Klub Za starou Prahu, který byl založen již v roce 1900. Od té doby se nepřetržitě stará o zachování pražských památek.

Brána mezi věžemi sestává ze dvou hrotitých gotických rovnoběžných arkád. Horní okraj brány je opatřen cimbuřím. Plochy brány jsou zdobeny znaky. Na straně k mostu jsou od jihu k severu: lev lucemburský, lev český a orlice moravská a pod nimi dvakrát znak Starého Města pražského. Podle těchto znaků vyznačujících rozsah moci českého krále, jak se ustavila v roce 1411, vznikla tato mostní brána krátce poté.

Před touto bránou je západní strana Karlova mostu. Krajním sousoším na severní straně je sv. Salvátor, Kosma a Damián od Jana Oldřicha Mayera z roku 1709, na jižní straně stojí socha sv. Václava od Josefa Kamila Böhma z roku 1858.