Jedním z prostranství, kterým se po jeho nedávné obnově může stověžaté město nad Vltavou právem chlubit, je i malebné náměstí zvané prostě, Na Kampě. Jeho východní a západní stranu lemují historické obytné domy.

Do jeho náruče se pražský chodec dostane z Karlova mostu po zrekonstruovaném novogotickém schodišti, postaveném v roce 1844 podle plánů arch. Josefa Ondřeje Krannera. Rynek na Kampě byl v minulosti proslulý svými hrnčířskými trhy, na které v hojném počtu docházeli zákazníci i z jiných částí Prahy. K dostání tady byl široký sortiment hrnčířských výrobků a keramiky: pestré talíře, džbánky, kameninové soupravy na čaj a na likéry, vázy větší i menší, vázičky na zeď a také groteskní postavy zvířátek snad ze všech kontinentů. Hrnčířské trhy na Kampě zanikly za II. světové války. V posledních letech tady opět tato tradice ožívá.

V roce 1996 bylo na základě dendrologického průzkumu rozhodnuto o vykácení starého stromořadí, které tvořily akáty a lípy. Především stav jejich kořenů byl velmi špatný. Jeden ze stromů dokonce za větru padl a značně poškodil zaparkovaný automobil. Ke kácení došlo ještě téhož roku koncem zimních měsíců. V květnu byly vysázeny stromky nové. Zároveň byl odstraněn z náměstí asfalt, mající povětšině formu záplat a celý prostor byl předlážděn. Po obvodu nyní probíhá chodník, jízdní pruh je vymezen pouze decentní linkou z větších dlažebních kostek. Automobilový provoz, včetně možného parkování, byl minimalizován. Z místa se tak stala klidová zóna.

V maximální možné míře se uplatnil ušlechtilý materiál, litina, dříve tak tradiční v pražských ulicích a náměstích. Tady jsou z ní kandelábry veřejného osvětlení, lavičky, kořenové mříže u stromů i odpadkové koše.