Zajímavý pohled je na soubor budov na Novotného lávce, z obou stran se přimykající k dominantní Staroměstské vodárenské věži. Snad z úcty k tradici se objekty stále nazývají Staroměstské mlýny, i když odtud již dávno odešla mlýnská chasa a utichl klapot mlýnských kol. Stejně tak již svému účelu neslouží Staroměstská vodárenská věž ani poslední dům u řeky Vltavy čp. 201, bývalá staroměstská vodárna. V roce 1883 v rámci rekonstrukce a rozšíření vodárny vznikla na tomto místě, podle plánů arch. Antonína Wiehla, s použitím staršího zdiva, novorenesanční budova. Její fasádu výrazně obohacuje výtvarný prvek – černobílé sgrafito. Ornamentální část výzdoby navrhl arch. Jan Koula, figurální malíři František Ženíšek a Mikoláš Aleš. K zrušení čerpací vodárenské stanice došlo v roce 1913, v roce 1935 byly odtud přeloženy i kanceláře vodárny. Dům čp. 201 tehdy získala Společnost Bedřicha Smetany, která zde, po velkých adaptačních pracích, zřídila Mistrovo muzeum.

Věž, která je veřejnosti nepřístupná, prodělala spolu s přilehlými objekty v osmdesátých letech minulého století generální rekonstrukci a přestavbu. Stejně tak i Novotného lávka, která je od roku 1885 takto pojmenována k poctě člena staré mlynářské rodiny, usazené zde již v 17. století, Karla Novotného (1827-1900).

Na konci Novotného lávky, v těsné blízkosti staroměstského jezu, byla vybudovaná samostatná ocelová konstrukce s betonovou plošinou, na kterou byl umístěn pomník hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824-1884). Rovnou tunu vážící a 235 cm vysoká socha sedícího Mistra je odlita z bronzu. K odhalení pomníku došlo 4. června 1984 v rámci akcí ke stému výročí úmrtí Bedřicha Smetany.