I na rušném Smetanově nábřeží lze najít klidné místo. Je jím upravený parčík, jemuž vévodí věžovitý novogotický pomník císaře Františka I., s dnes již opět funkční kašnou. V pragensistické literatuře je pomník též někdy uváděn jako Hold českých stavů císaři, Krannerova kašna nebo Konstituce. Rekonstruovaná oáza zeleně v centru města, oddělená od komunikace nízkou ozdobnou mříží, byla v této podobě symbolicky otevřena 29. srpna 1996.

Podoba pomníku vzešla z vypsané soutěže, v níž zvítězil návrh českého stavitele a architekta Josefa Ondřeje Krannera (1801-1871) a kameníka Karla Svobody. Pomník, jehož sochařskou část zhotovili Josef Max a Josef Kamil Böhm, byl odhalen 30. května 1850.

Kašnu tvoří polygonální nádrž, na jejíchž pilířích stojí figury znázorňující šestnáct českých krajů. V čele sedí postava sedmnáctá, alegorie Prahy se štítem. Uprostřed vodní nádrže se vypíná 29 m vysoká fiála. Ve střední části fiály, tvořící baldachýn, stojí bronzová, 291 cm vysoká jezdecká socha toho, k jehož poctě byl pomník postaven, císaře Františka I. Sochu zhotovil český sochař Josef Max. V roce 1918, po vzniku Československé republiky, byla socha císaře nejprve zahalena do plátna a následně v červnu příštího roku odstraněna jako upomínka na nenáviděnou habsburskou monarchii. Naštěstí nebyla zničena, ale uložena v lapidáriu Národní muzea na Výstavišti. Na své místo se jezdecká socha císaře vrátila v roce 2003 a vynikající umělecké dílo tak bylo zkompletováno. V úrovni sochy se nachází na čtyřech pilířích pod drobnými baldachýny vždy dvojice alegorických figur. Ty symbolizují mír, hojnost, vědu, umění, průmysl, obchod, orbu a hornictví. Ve čtyřech trojúhelníkových štítech jsou ještě umístěni český a lucemburský lev, moravská a rakouská orlice.