Křižovnické náměstí je označováno za jedno z nejkrásnějších „kamenných náměstí“ ve střední Evropě. Podobně i Staroměstská mostecká věž s bránou vedoucí na Karlův most, je označována jako chlouba středověkého stavitelství, významná svou plastickou výzdobou. Byla postavena v poslední čtvrtině 14. a začátkem 15. století podle návrhu Petra Parléře.

Kostel sv. Františka na severní straně náměstí postavil Domenico Giovanni Canavelle v letech 1679-1689, podle plánů francouzského arch. Jeana Babtisty Matheye. Na straně západní se ke kostelu připojuje budova křižovnického generalátu.

Na východní straně se do náměstí svým průčelím obrací kostel sv. Salvátora, založený v roce 1578. V letech 1651-1653 byl před průčelím postaven portikus, asi podle projektu arch. Francesca Carattiho a na něm osazeny sochy církevních otců, řádových světců, evangelistů, Krista a Panny Marie od Jana Bendla. Severně od kostela je portál Klementina ze 17. století.

Z domů na jižní straně náměstí je nejvýznamnější dům čp. 193, zdobený na nároží císařským orlem. Býval zde úřad hor viničních.

Uprostřed náměstí stojí pomník císaře Karla IV., odlitý v Norimberku. Dílo drážďanského sochaře Ernsta Juliuse Hähnela patří k nejvýznamnějším novogotickým pomníkům své doby. Byl postaven v roce 1848 k 500. výročí založení pražské univerzity, k poctě jejího zakladatele.

V severovýchodním rohu, při kostele sv. Františka, stojí Svatováclavský vinařský sloup s dekorem vinné révy a vrcholovou sochou sv. Václava. Barokní dílo Jana Jiřího Bendla je z roku 1678. Okolo jsou zbytky dlažby z někdejšího Juditina mostu z 12. století.