Vltavské rameno zvané Čertovka přinášelo v minulosti životodárnou vodu k pohánění několika zdejších mlýnů. Avšak dávno již odtud odešla mlýnská chasa a dvě rekonstruovaná mlýnská kola se na jejím toku otáčejí pouze jako historická připomínka k potěše turistů a místních patriotů.
   Po většinu času plynou vody Čertovky poklidně, ale při občasné povodni dokáže i ona ukázat svoji nevlídnou tvář. Místní v minulosti vždy říkávali: „…strouha se zase rozčertila“, a zde můžeme hledat jeden z možných důvodů jejího pojmenování.
   Čertovka bere vodu z Vltavy kousek za mostem Legií a zpět do koryta řeky jí vrací za Karlovým mostem u bývalé Hergetovy cihelny. Na tomto romantickém místě je možno i posedět ve zdejší restauraci. Dostat se k ní je možné z ulice zajímavým způsobem, a sice úzkými schody mezi dvěma domy. Jelikož se tu dva chodci nevyhnou, provoz je řízen samoobslužnými semafory.
   Po zkušenostech s velkou povodní v srpnu roku 2002 byly zde, stejně jako na začátku Čertovky, v rámci rozsáhlých pražských protipovodňových opatření, zřízeny péčí pražského magistrátu vrata, která se v případě přicházející velké vody uzavřou a tak zabrání zvednutí toku Čertovky a ohrožení Kampy a části Malé Strany.