Za mostem Legií se od toku Vltavy při Říční ulici na Malé Straně odděluje úzké rameno, v dřívějších dobách nazývané prostě „strouha“, později Čertovka. Ta vytváří ostrov Kampu, zvanou též Pražské Benátky. Vznik názvu bývalého mlýnského náhonu Čertovka není vykládán jednoznačně. Jeho vody většinu času mírumilovně poháněly kola zdejších mlýnů. Když však občas přišla povodeň, bylo zle. Voda začala stoupat a ohrožovala domy na břehu. Místní pak říkali: „strouha se zase rozčertila“. To je jeden z možných důvodů jejího pojmenování. Další lidový výklad říká, že tady kdysi bydlela nesnášenlivá a hašteřivá starší paní, a proto jí sousedé jinak neřekli než „bába čert“, nebo též „čertovka“. A podle ní se prý tak začalo říkat i mlýnskému náhonu.

Ještě dnes se na Čertovce točí dvě mlýnská kola. U bývalých mlýnů Huť a Velkopřevorského. Ale jenom jako připomínka někdejších časů, k potěše návštěvníků tohoto romantického místa. Čertovku překlenuje několik mostků. Největší z nich, průjezdný i pro automobilový provoz vede pod Karlovým mostem z Kampy na Malou Stranu. Tudy prochází ulice U Lužického semináře, která pokračuje mírně vzhůru podél Karlova mostu na Dražického náměstí. Prostor je obklopen historickými domy, z malého nábřeží je možno pozorovat Čertovku, jež tady mění směr svého toku. Nezvyklý pohled se odtud nabízí na mlýnské kolo bývalého Velkopřevorského mlýna. Zvláště večer dotvářejí atmosféru místa siluety soch a sousoší nahoře na Karlově mostě.

Nechce se uvěřit, jak klidný tok Čertovky může být při povodni nebezpečný. Mohou to dosvědčit tabulky na okolních domech ze září 1890 nebo srpna 2002 kam až její vody tehdy dosahovaly.