Na poetické toulky ulicemi a uličkami Malé Strany je nejpříhodnější čas po setmění. Utichne turistický ruch, rozsvítí se historické lampy uličního osvětlení, v mnohých případech jsou ještě zvlášť nasvícena průčelí malostranských paláců či význačných domů.

Jedním z příkladů je i svažitá Thunovská ulice. Komunikačně propojuje Zámecké schody a Tomášskou ulici. O její starobylosti hovoří skutečnost, že již od 14. století se zde říkalo Pod stupni. Od začátku 18. století se dolní část ulice nazývala Sklenářská, neboť tady své řemeslo provozovali sklenáři. Střední část, nad Sněmovní ulicí, nesla pojmenování Farská ulice. To proto, že v Kolovratském domě čp. 177, jehož barokní stavba byla dokončena v roce 1707 a je přičítána arch. Antonínu Luragovi, bývala fara kostela sv. Mikuláše. Horní část u Zámeckých schodů se nazývala Thunovská. Od roku 1870 se takto jmenuje celá ulice. Je tomu tak proto, že zdejší čp. 180 nese Thunovský palác. Počátkem 20. let minulého století zakoupilo palác od Josefa Osvalda III. Thuna z Hohenštejna - Salm - Reifferscheidt Spojené království Velké Británie a Severního Irska v tehdejší ČSR. Dnes je zde velvyslanectví.

Na nároží při odbočce k paláci stojí na kamenném podstavci bronzová poprsní busta význačného britského státníka a politika Winstona Churchilla (1874-1965). Pomník byl slavnostně odhalen 14. července 1992. Mezi hosty byli i českoslovenští vojáci, kteří za II. světové války bojovali na západní frontě. Ti také při pomníku stáli čestnou stráž. V neposlední řadě byl přítomen i autor pomníku, brněnský rodák, sochař František Bělský, žijící a tvořící ve Velké Británii. Ten spodobnil státníka, jak má palce za klopami saka, se zarputilým výrazem, vyjadřujícím pevnou vůli v každém rysu tváře. Na podstavci je uveden jeden z jeho citátů: Ve válce rozhodnost, v porážce vzdor, ve vítězství velkodušnost, v době míru dobrá vůle.