Budova čp. 388 v katastru Malé Strany v Karmelitské ulici, bývalý kostel sv. Maří Magdaleny, dnes České muzeum hudby má velice zajímavou historii. Na její původní poslání dnes nejvíce upozorňuje zachovalá kopule. Nevysoký osmiboký útvar, zakončený nízkou střechou má ještě, rovněž osmibokou, nástavbu. Kopule je dobře viditelná z mnoha pražských pohledů a je dobrým orientačním bodem ve spleti malostranských střech.

Stavebníky kostela byli dominikáni ze sousedního kláštera. K položení základního kamene došlo 3. května 1656. Plány vypracoval vlašský stavitel Francesco Caratti spolu se svým krajanem a profesním kolegou Janem de Capauli. V závěrečné fázi úprav této raně barokní stavby není vyloučena ani účast architektů Kryštofa Dientzenhofera a Pavla Ignáce Bayera. Kostel zasvěcený sv. Maří Magdaleně s bohatě výtvarně zdobným interiérem byl vysvěcen 30. června 1709.

V průběhu josefínských reforem došlo v roce 1783 ke zrušení kláštera a odsvěcení kostela. Již bývalý kostel sloužil po stavebních úpravách jako skladiště cukru ze zbraslavského cukrovaru. V roce 1792 ho stavitel Josef Zobel upravil pro potřeby poštovního úřadu. Byly zde též byty a krátce i divadelní scéna. K dalším zásadním přestavbám došlo v letech 1850-1855 podle projektu Josefa Wachtela a Josefa Wetzela. Na bočních lodích byla přistavěna dvě patra a objekt tak mohl plnit další funkci, tentokrát četnických kasáren. Velkou adaptaci prodělal objekt bývalého kostela po roce 1945. Poté tady zhruba půl století sídlil Státní archiv.

Zatím poslední rekonstrukce objektu proběhla v letech 2002-2004. Hlavním architektem byl Tomáš Šantavý. Vznikly nádherné prostory pro České muzeum hudby, které je součástí Národního muzea. Expozice byla návštěvníkům otevřena 19. listopadu 2004.