Nároží staroměstské ulice Karoliny Světlé a Smetanova nábřeží zcela ovládá mohutný dům čp. 329 postavený ve stylu nizozemské renesance a vzhledem ke své poloze zvaný Bellevue, tedy volně přeloženo z francouzštiny Krásná vyhlídka. Objekt vystavěný v letech 1893-1897 podle projektu architekta a stavitele Konstantina Mráčka nahradil dřívější objekty z nichž se nic nedochovalo. V době svého vzniku bylo především pětipatrové křídlo do Smetanova nábřeží kritizováno pro svoji výšku, kterou podstatně převyšuje jižní sousední domy.

Dnes je však dům Bellevue hodnocen jako jeden z nejzajímavějších pražských domů. Z jeho bohaté historie vzpomeňme alespoň tu skutečnost, že jeden z ateliérů v nejvyšším patře severního křídla svého času užíval světově proslulý rakouský malíř Oskar Kokoschka, známý také jako úspěšný spisovatel a dramatik. Bylo tomu tak v době, kdy Kokoschka vzhledem ke svým výrazným antifašistickým postojům musel před nastupujícím nacismem na konci léta roku 1934 uprchnout do Prahy.

Dům je dobře patrný i z Karlova mostu a pozorovatele především zaujme jeho severozápadní nároží. To zaujímá mohutná hranolová věž, vysoká čtyři poschodí. Některé její prvky jsou novorenesanční, především několikadílná obdélná okna, bosáž a vysoký arkýř, umístěný na roh věže a prostupující dvě třetiny její výše. Je válcový, v nejvyšší části polygonální, zakončený kuželovou stříškou. Věž má na vrcholu ochoz s kamenným zábradlím s klasickými kuželkami. Střecha je jednoduchá, stanová.