Kostel sv. Michala i se svojí výraznou věží stojí mezi ulicemi Opatovickou a v Jirchářích na Novém Městě pražském. Znalci staré Prahy jistě ví, že název prvně uvedené ulice napovídá, že se tu kdysi nacházela osada Opatovice. Při ní stával již počátkem 12. století románský kostel sv. Michala. Později sloužil místním obyvatelům jako farní. Po založení Nového Města pražského byla do něho osada Opatovice i se svým kostelem začleněna.

Záhy, asi před rokem 1369 byl románský kostel stržen a na jeho místě vybudovaná gotická sakrální stavba s nepravidelným trojlodím, přestavovaná kolem roku 1511, to vznikla síťová klenba v presbytáři a dále v roce 1717-1722, kdy kostel spolu s věží dostal v podstatě dnešní podobu. V polovině 18. století byla přistavěna oválná kaple. Menší úpravy se ještě uskutečnily počátkem 20. století. V letech 1973-1983 pak proběhla generální oprava celého kostela.

Za zmínku jistě stojí, že ve zdejším, tehdy německém evangelickém kostele sv. Michala 12. a 14. ledna 1923 při své návštěvě Prahy koncertoval na varhany dnes již legendární filosof, protestantský teolog, muzikolog, ale především humanista a lékař profesor Albert Schweitzer (1875-1965). Stejně tak i při své druhé návštěvě Prahy na sklonku roku 1928. K jeho poctě byla na vnější straně kostela v říjnu 1993 odhalena nápisová pamětní deska.

Věž získala jak již výše řečeno svojí barokní podobu v roce 1722. Má půlkulatá barokní okna, střecha je zakončena klasickou cibulovitou osmibokou bání, pokrytou měděným plechem a lucernou s makovicí. Její výška je 32 m. Je patrná z mnoha pražských vyhlídkových bodů. Vzhledem k okolní vysoké zástavbě pouze ve svých horních partiích. Kostel sv. Michala v Opatovicích dnes slouží slovenské evangelické komunitě v Praze.