Bezkonkurenčně největšímu pražskému náměstí, dnešnímu Karlovu, vládne historická Novoměstská radnice se svojí mohutnou 65, 6 m vysokou věží. Přestože Nové Město založil nejvýznamnější český panovník Karel IV. již v roce 1348, dominanta nejdůležitějšího objektu města, radnice, hranolová nárožní věž byla vystavěna až v letech 1451 – 1456. Původně měla průchodnou spodní část, dnes již zazděnou. Později byl do věže zavěšen zvon, odlitý pražským mistrem Bartolomějem, a v prvním patře zřízena kaple.

Radniční věž ve svých počátcích plnila několik funkcí - reprezentativní a praktickou. Ta praktická spočívala v tom, že na úrovni ochozu věže byly zřízeny dva zcela malé byty pro věžníky. Z hlediska bezpečnosti města se jednalo o důležité osoby. Nepřetržitě z ochozu sledovali, zda se k hradbám města neblíží nepřátelské vojsko. Proto věž musela být tak vysoká, aby bylo možno dohlédnout až za hradby. Jejich neméně důležitou povinností bylo též sledovat, zda někde ve městě nedošlo k požáru. V případě nebezpečí měli za úkol zvonit na poplach zvonem umístěným ve věži.

Věž spolu s radniční budovou sdílela v průběhu staletí četné přestavby, dostavby a rekonstrukce, stejně tak jako politické a vojenské události. Výjimku netvořily ani požáry. Dnes je věž Novoměstské radnice v letní turistické sezóně přístupná veřejnosti.