Karlův most je vynikající ukázkou středověkého mostního stavitelství. Jako koruna nad dobrým dílem byla na východní straně mostu zbudovaná gotická Staroměstská mostecká věž, stojící na prvním mostním pilíři s branou vedoucí na Karlův most. Především kvůli své bohaté plastické výzdobě je označována jako nejkrásnější věž ve střední Evropě. Její funkce byla v první řadě strategická, ale měla též úlohu triumfálního oblouku.

K výstavbě a plastické výzdobě věže, byl císařem Karlem IV. povolán se svojí kamenickou hutí Petr Parléř. O něm je známo, že byl též velice zručným sochařem. Celá věž byla pravděpodobně dokončena před rokem 1380.

O symbolice výtvarné výzdoby jsou napsány dlouhé statě. Uveďme pouze, že východní strana věže je horizontálními římsami rozdělena na tři pásma. Dolní část s bránou, podjezdem a vstupem na vnitřní schodiště symbolizuje vrstvu zemskou. Bránou po staletí chodí lidé se svými denními starostmi a osudy. Prostřední část představuje křesťanskou vládu pod patronací sv. Víta. Socha tohoto světce je zde osazena mezi sochy stavebníků mostu a věže, císaře Karla IV. a jeho syna, následníka na českém královském trůnu, Václava IV. Nejvyšší část je hvězdná nebo též nebeská, vyhrazená výhradně světcům. Tady jsou sochy patronů české země sv. Zikmunda a sv. Vojtěcha.

Neméně zdobná byla i západní strana věže. Téměř vše však bylo zničeno při bojích na Karlově mostě v letech 1648 a 1848.

Staroměstská mostecká věž, vysoká 43 m je včetně svého ochozu přístupná veřejnosti.