Malé náměstí, ležící západně od Staroměstského náměstí, je skutečně hodno svého názvu. V minulosti vystřídalo několik pojmenování majících vztah ke zde prodávanému zboží. V 17. století se mu začalo říkat Malý ryneček, později převedeno do soudobé češtiny Malé náměstí, což platí i dnes.

Po obvodu stojí starobylé domy, některé mají i románskou minulost, dnes ukrytou pod úrovní náměstí. Za pozornost stojí především Rychtrův dům čp. 459 na jižní straně. Má románské jádro, byl goticky a renesančně přestavěný. Jeho dnešní rozloha vznikla spojením starších objektů v letech 1714-1716 a rokokovou úpravou ze třetí čtvrtiny 18. století. Současnou hlavní fasádu doplňuje klasicistní portikus. Průchodem v domě se dá projít do Michalské ulice.

Svojí hlavní fasádou je zajímavý i dům U Tří bílých růží čp. 142, kde dříve bývalo známé Rottovo železářství, vyhledávané řemeslníky a kutily několika generací. Pokrývají ho malby řemesel a zemědělství od Ládi Nováka a Arnošta Hofbauera, podle kartonů Mikoláše Alše. Prvně jmenovaný malíř pak z vlastní vůle dopsal do pentle v obrazu truhláře: „Co Aleš stvořil – mistr dokonalý, s Hofbauerem Novák tady malovali“.

Uprostřed Malého náměstí stojí kašna se železnou kovanou renesanční mříží, doplněná v horní části v polovině 17. století a rekonstruovaná do dnešního stavu v letech 1877-1878 zámečníkem Jindřichem Duffém. Další opravy se kašna dočkala v roce 1978.