V názvu některých pražských náměstí zůstala zachovaná vzpomínka na dobu, kdy se obchodovalo víceméně pod širým nebem. Převažující druh zde obchodovaného zboží se pak dostal do pojmenování náměstí. To je případ i Ovocného trhu, zde se prodávalo především ovoce.

V prostoru Ovocného trhu, naproti podélné straně Karolina, stojí volná klasicistní budova Stavovského divadla čp. 540, původně Nosticova. Postaveno bylo v letech 1781 nákladem hraběte Františka Ant. Nostice-Rhienecka a podle projektu arch. Antonína Haffeneckera. Zajímavostí je, že v letech 1890-1892 byly na bočních stranách divadla vyzdviženy z důvodu bezpečnosti diváků litinové pavlače. Svým zadním traktem se divadlo přímo obrací do Ovocného trhu. Zde je možno občas vidět kamión, který přivezl kulisy nebo rozměrnější rekvizity na večerní představení.

Za Stavovským divadlem na protilehlé straně Karolina je významnou budovou Kolowratský palác čp. 579 s raně barokním průčelím, vytvořeným podle návrhu stavitele Domenica Orsiho z roku 1697. Střed této uliční fronty zabírá zadní průčelí paláce Myslbek vystavěného v dlouholeté proluce v letech 1994-1996. Závěr pak tvoří Nová mincovna čp. 587, sloužící dnes soudním účelům.

Na severní straně do náměstí částečně zasahuje nárožní kubistický dům U Černé Matky Boží čp. 569 od Josefa Gočára z roku 1912. Další hodnotné měšťanské domy v této uliční frontě většinou prostupují celým blokem až do ulice Celené.