Václavské náměstí vzniklo při založení Nového Města pražského v roce 1348. V novém urbanistickém celku se, vzhledem ke své poloze, stalo ústředním náměstím. Od svého založení se nazývalo Koňský trh, neboť zde převažoval prodej těchto ušlechtilých zvířat. Od roku 1848 až do dnešní doby platí pojmenování Václavské náměstí. Změnu názvu tehdy navrhl Karel Havlíček Borovský.

Náměstí se rozkládá od Můstku až k budově Národního muzea. Jsou zde tři vstupy do metra, v horní části do vestibulu trasy A a C, ve střední a dolní do vestibulů trasy A a B. Pod frekventovaným středem Václavského náměstí je velký halový podchod, který se pro veřejnost poprvé otevřel 2. prosince 1968.

Horní část náměstí zcela ovládá monumentální novorenesanční budova Národního muzea, zbudovaná v letech 1885-1890, podle plánů arch. Josefa Schulze. Právě z rampy tohoto objektu je nejlepší výhled po celém náměstí. V horní části stojí i jezdecký pomník patrona české země sv. Václava s dalšími čtyřmi světci přemyslovských Čech od Josefa Václava Myslbeka.

Václavské náměstí obklopuje po celém jeho obvodu celá řada význačných staveb palácového charakteru nebo honosných měšťanských domů, v mnohých případech i moderní architektury od předních českých architektů. Uznávaným evropským unikátem je celá řada architektonicky řešených obchodních pasáží, mnohdy spolu vzájemně propojených.

Je nutno i konstatovat, že Václavské náměstí se mnohokrát při různých příležitostech stalo místem významných dějinných událostí.