V minulosti nebyl vltavský břeh regulovaný. Právě sem podle legendy doplulo v roce 1393 umučené tělo Jana Nepomuckého, později svatořečeného. Tady bylo též vytaženo na břeh. V době baroka zde bylo postaveno tomuto světci sousoší, dílo Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, z doby kolem roku 1725. Sv. Jan Nepomucký je zde představen jako almužník. Sousoší světce s žebrákem na podstavci zdobeném reliéfy stojí dnes před kostelem sv. Ducha.

Prostor, který byl zastavěn pouze částečně, se proto začal nazývat Janským náměstím. Od roku 1960 nese náměstí pojmenování po francouzsko-polské rodině Curieových. Marie Curie, rozená Sklodowská (1867-1934) získala dvakrát Nobelovu cenu, v roce 1903 za fyziku a v roce 1911 za chemii. Frederic Joliot Curie (1900-1958) získal v roce 1935 Nobelovu cenu za fyziku.

Do náměstí se částečně obrací dva význačné objekty. Jedním z nich je hotel Intercontinental, který byl postaven v letech 1968-1974, tehdy pro bohatší zahraniční klientelu. Autory projektu byli arch. Karel Filsak, Karel Bubeníček a Jaroslav Švec. Dalším objektem je bývalý novoklasicistní dům Spolku inženýrů a architektů čp. 100, postavený v letech 1927-1928 podle projektu arch. Františka Krásného. K dostavbě a přestavbě tohoto objektu, jejímž výsledkem byl komplex budov k hotelovému využití, došlo postupně v letech 1969-1989. V čele širšího kolektivu stál arch. Karel Filsak