Náměstí při Vinohradské ulici bylo založeno již v roce 1896. Od té doby až do roku 1948 neslo název krále Jiřího. Od roku 1948 je pojmenováno Jiřího z Poděbrad. Český král Jiří z Poděbrad (1420-1471) byl obratný politik a diplomat. Nejprve se stal zemským správcem a královský trůn mu patřil v letech 1458-1471. Z řady panovníků se vymezuje i tím, že byl 2. března 1458 zvolen českým králem na sněmu kališnických a katolických stavů ve Staroměstské radnici v Praze.

Rozlehlý prostor náměstí obklopují na všech stranách činžovní domy, většinou v parteru s obchody nebo restauracemi. Jsou zde i vchody do vestibulu metra trasy A – stanice Jiřího z Poděbrad.

V letech 2001-2003 se z rozhodnutí představitelů Městské části Praha 3 uskutečnila technicky i finančně náročná rekonstrukce parku, který tvoří převážnou plochu náměstí. Stávající stromořadí bylo ošetřeno a provedena zdravotní a pěstební probírka. Došlo i k osazení automatického zavlažování a v celkové koncepci nebyl zapomenut ani vodní fenomén. Prostor byl též kompletně předlážděn.

Dominantou náměstí je jeden ze skvostů pražské sakrální architektury, farní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Jeho projekt vypracoval jihoslovanský architekt Josip Plečnik (1872-1957), známý svým působením na Pražském hradě a zámku v Lánech. Kostelní věž je vysoká 42 m, založená v celé šíři stavby. V širších stranách věže jsou prosklené hodiny s číselníkem o průměru 7,6 m. Mohutná chrámová loď o rozměrech 38 x 26 m má 13 m vysoký kazetový strop. Stavební realizace proběhla v letech 1929-1932.