Žižkovské Sladkovského náměstí leží při Seifertově ulici. Od založení náměstí nese dnešní jméno, po českém politikovi a novináři Karlu Sladkovském (1823-1880). Jmenovaný byl důsledným demokratem, výborným řečníkem a již jako student zastával vůdčí roli.

Náměstí dominuje farní kostel sv. Prokopa. Základní kámen stavby byl slavnostně položen 30. října 1898 při příležitosti padesátého výročí panování císaře Františka Josef I. Plány zhotovil arch. Josef Mocker, při stavbě projekčně spolupracoval arch. František Mikš. Dokončený kostel byl vysvěcen 27. září 1903. Novogotický trojlodní síňový prostor je dlouhý přes 51 m a vejde se do něho asi 2000 lidí. Jeho šířka činí 17 m. Západnímu průčelí vévodí mohutná čtyřboká věž. Do kostela lze vstoupit jedním ze dvou schodišť o 21, respektive 24 stupních, která se nacházejí na severní a západní straně. Nad severním vchodem je bohatě zdobený tympanon s reliéfem Madony s Ježíškem, kterému stavitel podává model kostela. Uvádí se, že má podobu arch. Josefa Mockera. Nad západním vchodem je socha sv. Vojtěcha, která symbolicky zve věřící do kostela. Reliéf i socha sv. Vojtěcha jsou dílem Josefa Pekárka.

Na Sladkovského náměstí za kostelem je další důležitá budova, gymnázium. Škola, původně reálka, je historickou žižkovskou záležitostí. Svojí činnost zahájila již v roce 1897.

Dne 5. září 1996 byla na budově gymnázia odhalena pamětní deska zakladateli a propagátorovi českého skautingu Antonínu Benjaminu Svojsíkovi. Ten zde, na někdejší reálce působil v letech 1901-1914 a právě tady založil první skautský oddíl.