Nevelké žižkovské Tachovské náměstí je proti Chlumově ulici, kde končí Husitská ulice a začíná Koněvova třída. Původní název náměstí, platný v letech roku 1875 do roku 1958 byl Žižkovo náměstí, podle slavného českého vojevůdce a politika Jana Žižky z Trocnova a Kalicha (kolem roku 1360-1424). V roce 1958 bylo náměstí přejmenováno na Tachovské, což platí dodnes.

V obou pojmenováních se odráží žižkovská tradice. Názvy většiny žižkovských náměstí a ulic mají vztah k údobí husitského hnutí, ať již jde o jeho čelní představitele nebo místa s tímto historickým údobím spojená. U západočeského města Tachova svedli husité jednu ze svých vítězných bitev.

Dalším trochu úsměvným připomenutím tradic „žižkovské republiky“, jak místní patrioti tuto svéráznou pražskou čtvrť nazývají, je ta skutečnost, že i na tak malém náměstí jsou v parteru domů na severozápadní a severovýchodní straně dvě restaurace.

Z náměstí je parkovou cestou přístup na vrch Vítkov a do jeho sadů. Toto území, z kterého jsou navíc krásné výhledy na Prahu je vyhledávaným místem pro krátkodobou rekreaci.

Další hojně využívanou komunikací vedoucí z Tachovského náměstí je tunel pod Vítkovem, vedoucí do Karlína. Vítaná zkratka je dlouhá asi 300 m, je určena pouze pro pěší, ovšem v případě nutnosti jí mohou použít i vozidla záchranné služby či policie. Otevřen byl 21. prosince 1953.