Parkově upravené náměstí při Křižíkově ulici je ozdobeno drobnými plastikami. Vzniklo na počátku 20. století při zastavování východní části Karlína. V letech 1906-1940 se jmenovalo Riegrovo, na paměť českého vlastence a politika Františka Ladislava Riegra (1818-1903). V letech 1940-1945, tedy v době německé okupace, se nazývalo Erbenovo, podle českého básníka, prozaika, jazykovědce, historika, folkloristy a v neposlední řadě i prvního archiváře tehdy ještě královského hlavního města Prahy, Karla Jaromíra Erbena (1811-1870). Nakrátko, v letech 1945-1948, se náměstí vrátilo pojmenování Riegrovo. Od roku 1948 se nazývá Lyčkovo. MUDr. Břetislav Lyčka (1903-1942), jako odbojový pracovník, ošetřoval raněné účastníky atentátu na Reinharda Heydricha. Když byl v červenci 1942 jeho úkryt vyzrazen a obklíčen, sám se zastřelil.

Náměstí dominuje velká školní budova čp. 460, postavená ve stylu historizující secese. Vypracování konečného projektu bylo zadáno arch. Josefu Sakařovi (1856-1936). Definitivní plány byly schváleny výnosem c. k. školní okresní rady dne 6. června 1904. Slavnost položení základního kamene se konala 6. září téhož roku. Školní budova začala sloužit svému účelu začátkem školního roku 1906-1907.

Před budovou jsou dvě zahrádky, za ní dvůr a hřiště. Celková výměra pozemku činí 4 615 m2, objekt sám zabírá plochu 2 103 m2. Budova je dvoupatrová, s třípatrovým středem, členitým půdorysem a dvěma hlavními vchody. Střední části dominuje vysoký stupňovitý štít nad hlavní římsou. Je vyzdoben motivem svatováclavské koruny, českými znaky a především plastickým reliéfem sv. Václava na koni od sochaře K. Nováka s nápisem: „Sv. Václave nedej zahynouti nám ni budoucím“. Ostatní bohatá malířská výzdoba hlavního průčelí byla provedena akademickými malíři K. Klusáčkem a J. Köhlerem.