Žižkov, jako samostatná obec, vznikl v roce 1875 po rozdělení Královských Vinohrad na dvě části. Dnes je již možná méně známo, že původně navrhovaný název Rudolfov, k poctě korunního prince Rudolfa, se neujal a byl přijat vlastenecký Žižkov. Na název této kdysi svérázné pražské čtvrti navazuje pojmenování zdejších náměstí a ulic, připomínající dobu husitství. Dne 15. května 1881 povýšil císař František Josef I. Žižkov na město. Ze své samostatnosti se Žižkov těšil až do 1. ledna 1922, kdy byl připojen k Praze.

Z uvedené tradice se nevymyká ani název jednoho z nejstarších žižkovských náměstí, nazývané dokonce již před rokem 1875 Prokopovo. Prokop Holý, zvaný též Veliký, se stal po smrti Jana Žižky z Trocnova vůdcem radikálních husitů. Padl 30. května 1434 v bitvě u Lipan, kterou skončila revoluční fáze husitského hnutí.

Náměstí je obestavěno činžovními domy, vede přes něj i frekventovaná Prokopova ulice. Uprostřed náměstí měli dlouhá desetiletí stánky trhovci s tradičním sortimentem-ovocem, zeleninou, potravinářským zbožím a drobnými rukodílnými výrobky.

Dnes stojí uprostřed náměstí jezdecká socha českého spisovatele, autora geniálního románu Osudy dobrého vojáka Švejka, Jaroslava Haška. Autorem originálně pojatého díla je sochař Karel Nepraš. Ten v průběhu práce zemřel a tak část pomníku, konkrétně Haškovu hlavu dokončila jeho dcera Karolína. Pomník byl slavnostně odhalen 5. října 2005.