Náměstí již od svého založení v roce 1910 nese jméno českého básníka Svatopluka Čecha (1846-1908). Nespornou dominantou prostoru je vynikající moderní architektura kostela sv. Václava, včetně jeho vysoké věže, dílo Josefa Gočára (1880-1945). Slavnost položení základního kamene, za účasti mnoha církevních i světských hodnostářů, se konala v roce 1929 v rámci svatováclavských jubilejních oslav, milénia. V té době ještě platilo, že sv. Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi v roce 929. K vysvěcení kostela pražským arcibiskupem Františkem Kordačem došlo v neděli 21. září 1930.

Počátkem devadesátých let minulého století nastaly výrazné úpravy před jeho hlavním průčelím. Směrem do parku bylo zřízeno nové, architektonicky upravené schodiště, nově byla opravena i průběžná komunikace, včetně změny dopravního režimu.

Část prostoru náměstí, ohraničený ulicemi Moskevskou, Tolstého a Slovinskou, býval až do doby výstavby kostela hřbitovem. Náhradou za tento zrušený slouží dnes hřbitov na vrchu Bohdalci. Zástavba činžovních domů ve východní a severní části vznikla až po II. světové válce.

Nárožní dům čp. 262 ve Slovinské ulici, směřující svým hlavním průčelím do náměstí, je památný tím, že tady v letech 1913-1948 bývalo doslova světově proslulé Waldesovo muzeum knoflíků a šatních spínadel. Muzeum, jehož součástí byla i velká odborná knihovna, mohla veřejnost navštěvovat zdarma. Vydávalo i svůj vlastní časopis. Dodnes se zachovala plastika nad domovním portálem od sochaře Čeňka Vosmíka, alegorie znázorňující vědu. V současnosti je zde výstavní síň, na nároží domu pak knihkupectví. Prostor náměstí je parkově upraven. K dispozici jsou i dvě dětská hřiště.