Praha má vzhledem ke své poloze množství vyhlídkových bodů, ať již vytvořených přírodou či lidskou činností. Do vltavské kotliny je možno shlížet z pahorků, které jí obklopují, nebo ochozu vysoké věže katedrály sv. Víta na Pražském hradě, a nesmíme zapomenout ani na rozhlednu na Petříně. Příhodné vyhlídkové body jsou i v samém historickém centru města. Zde je tvoří věže některých kostelů, radniční a vodárenské věže, ale i Prašná brána, nebo výškové budovy.

Velice příhodným místem pro blízké i daleké pohledy na Prahu jsou též vyšehradské hradby. Parkovou cestu se dají obejít téměř po celém obvodu, takže pozorovateli se naskytne takřka dokonalý kruhový panoramatický pohled na město.

Pro pohled severozápadním směrem je příhodné a klidové místo poblíž Letní scény. Zvláště při večerním osvětlení jde o mimořádný zážitek. Hluboko dole plyne tok Vltavy, je vidět několik mostů, Kongresové centrum, Nuselský most, barokní hradby Karlova, Vinohrady, Vršovice, ale především Nové Město pražské s věžemi jeho kostelů, Petřín, Strahov, Malá Strana a jako vrchol té krásy se nad vším vypíná monumentální Pražský hrad.

Tato strana vyšehradských hradeb je též příhodná pro pozorování ohňostroje, občasně vypalovaného při různých slavnostních příležitostech.