Pro výhled z centra Prahy proti proudu řeky Vltavy jižním směrem jsou nejpříhodnější mohutné barokní vyšehradské hradby, především jejich výběžek nad vyšehradskou skálou, nad místem, kde stojí fragment tzv. Libušiny lázně, kde se podle legendy bájná kněžna koupávala. Ve skutečnosti se s největší pravděpodobností jedná o zbytek hlásky, pozorovacího stanoviště, kde strážný sledoval, neblíží-li se k Vyšehradu po řece nepřítel.

Hluboko dole je Podolské nábřeží se svým tramvajovým a automobilovým provozem, stejně jako jednotlivé objekty areálu Ústavu péče o matku a dítě. Širokým obloukem teče řeka Vltava, v místě je Podolský přístav s kotvícími hausbóty, čluny různých tonáží a jachtami. Některé z těchto plavidel již zakusily i plavbu v některém z moří. Nad přístavem je historická, patrová, dřevěná klubovna Českého Yacht klubu. Při řece jsou i dva z pražských ostrovů, Císařská louka a Veslařský ostrov. Z pohledu diváka je vpravo vidět i část Smíchova, Dívčí hrady s vysokými tubusy moderní vyrovnávací vodárenské věže a kostel sv. Filipa a Jakuba na zlíchovské skále.

Přímým pohledem k jihu je vidět bývalá osada Podolí, připojená k Praze zákonem ze dne 6. února 1920, který vstoupil v platnost 1. ledna 1922. Dnes je Podolí součástí Městské části Praha 4. Na katastru Podolí také stojí celopražsky důležitá stavba, dobře viditelná z vyšehradských hradeb, Podolská vodárna. Dále k jihu jsou ještě vidět Kavčí hory, kde stojí objekty České televize.

Poněkud více vlevo, na pankrácké plošině, stojí několik výškových budov, ke kterým možná v nejbližší době přibudou další.