Zajímavým pražským místem je Výtoň. Dlážděná, klidová pěší promenáda podél řeky Vltavy je od dopravně rušného Rašínova nábřeží oddělena vysokou nábřežní zdí z kyklopského zdiva. Zábradlí nábřežní zdi tvoří žulové sloupky a litinové ozdobné rámy osazené do žulové římsy. Zeď byla postavena v letech 1905-1907 na místě původního nábřežního valu.

Kdysi se zde rozkládala osada Podskalí, obývaná převážně lidmi, kterým poskytovala obživu řeka, ať již to byli voraři, rybáři nebo v zimních měsících ledaři, kteří vysekávali led ze zamrzlé Vltavy. Podskalí zaniklo na přelomu 19. a 20. století a právě v tomto místě se zachovala jedna z mála dochovaných staveb, dům bývalé Podskalské celnice čp. 412. Stojí v mírné prohlubni, která poukazuje na úroveň tehdejšího terénu. Dnes je zde pobočka Muzea hl. m. Prahy se dvěma stálými expozicemi, Zmizelé Podskalí a Z dějin pražské paroplavby. Svojí základnu tady má i spolek Vltavan založený již v roce 1871, který starobylé tradice Podskalí udržuje.

Je tady i důležitá dopravní spojka, železniční most. Ten první byl jako jednokolejný uveden do provozu v roce 1872. V roce 1901 ho nahradil dnešní, dvoukolejný s lávkami pro pěší.

Pod mostem se vlévá do Vltavy jeden z jejích pražských pravobočních přítoků, potok Botič.