Jiráskovo náměstí zabírá prostranství mezi Resslovou ulicí a Jiráskovým mostem. V letech 1905-1940 se nazývalo Riegrovo, k poctě českého politika a vlastence Františka Ladislava Riegra (1818-1903), za německé okupace Máchovo, podle českého básníka Karla Hynka Máchy (1810-1836). Poté se vrátil název Riegrovo náměstí a v roce 1947 došlo k přejmenování na Jiráskovo náměstí, které platí i dnes.

Stalo se tak proto, že v novorenesančním domě čp. 1775, který ovládá nároží Jiráskova náměstí a Resslovy ulice, dlouhá léta žil a tvořil klasik českého historického románu, dramatik Alois Jirásek (1851-1930). Ve své pracovně, která měla okna do Resslovy ulice i na náměstí, měl spisovatel k dispozici knihovnu o více jak 6 000 svazcích. Na jeho pobyt upozorňuje i velká nápisová deska na domě, která sem byla osazena v roce 1933. Text oznamuje: „V t.d. žil a zemřel Alois Jirásek 1903-1930. Zasadila Společnost Al. Jiráska.“

K poctě Mistra Jiráska byl nejen pojmenován most vedoucí na Smíchov, ale také v roce 1960 osazen pomník uprostřed travnaté plochy náměstí. Sedící postava spisovatele je provedena v bronzu, v mírně nadživotní velikosti na vysokém podstavci. Sochařské dílo Karla Pokorného architektonicky dotvořil Jaroslav Fragner.

Středem pozornosti je tzv. Tančící dům, který se „protančil“ ke svému otevření v červnu 1996. Na výjimečném díle autorsky spolupracovali; architekt slovinského původu žijící dlouhá léta v Praze, Vlado Milunič (*1941) a jeden z nejuznávanějších architektů a designéru světa, Američan Frank O. Gehry (*1929). Stavba získala prestižní ocenění amerického časopisu Time - zvítězila v kategorii design roku 1996.