Po roce 1989, kdy se mohlo veřejně hovořit i psát o zločinech komunistického režimu, byla pociťována potřeba vybudovat důstojný pomník jeho obětem. Byly zvažovány různé lokality, ale nakonec se ustálil názor vybudovat památník na úpatí Petřína v prodloužené ose Vítězné ulice. Na zřízení pomníku byla vypsaná soutěž, vypisovatelem byla Městská část Praha 1 a Hlavní město Praha, ve spolupráci s Konfederací politických vězňů. Termínem odevzdání návrhů byl 31. květen 2000.

Podle vyjádření dvacetičlenné poroty z pětatřiceti došlých návrhů nejlépe vyhovoval návrh sochaře Olbrama Zoubka, který byl sám ve svém životě komunistickým režimem perzekuován. Uvedený umělec byl vybídnut, aby spolu se svými spolupracovníky, kterými byli architekti Zdeněk Hölzel a Jan Kerel, pomník realizovali.

Pomník tvoří monumentální zužující se schodiště z vysoce kvalitního hladkého betonu o 26 stupních. Na něm je umístěno sedm bronzových plastik v mírně nadživotní velikosti. Bronz je na vnějším povrchu cizelovaný a tmavě patinovaný. V popředí zástupu je jedna socha, ostatní postupně mizí do ztracena a mění se v torza symbolizující oběti – občany. Je to muž, který je likvidován totalitní mocí, ale stále stojí a vzdoruje. V ose schodiště je po celé délce umístěn bronzový pásek. Na něm jsou uvedena smutná fakta: 205 486 odsouzených, 248 popravených, 327 zahynulo při ilegálním překročení hranic a 170 938 lidí emigrovalo.

Slavnostní odhalení pomníku se konalo 22. května 2002.