Stavebníkem letohrádku byl význačný státní úředník a vlastenec, který podporoval kulturní podniky probuzenecké Prahy, Rudolf kníže Kinský (1802-1836). Projekt vypracoval vídeňský architekt Jindřich Koch. Stavba byla realizovaná v letech 1827-1831. Klasicistní objekt zůstal v podstatě ve své původní podobě zachován dodnes. Letohrádek, spolu s již dříve rodinou Kinských zakoupenými pozemky, postupně proměněné v zahradu, sady a park, skýtal svým majitelům veškeré pohodlí.

V roce 1901 pražská obec společně se smíchovskou obcí, v jejichž čele tehdy stáli purkmistři JUDr. Vladimír Srb a Alois Elhenický, letohrádek i s dalšími hospodářskými objekty a pozemky zakoupily. Dne 15. května 1903 zde došlo k slavnostnímu otevření muzea, jehož základ tvořily vzácné ukázky lidové kultury ze všech končin zemí Koruny české. Ty byly předtím vystaveny na velice úspěšné Národopisné výstavě, konané 15.5.-23.10.1895 v Praze na Výstavišti v Holešovicích, a kterou navštívilo přes dva miliony návštěvníků.

Provoz Národopisného muzea, musel být v roce 1986 ukončen, neboť agresivní spodní vody petřínského svahu pronikly do základů letohrádku. Exponáty byly přemístěny do depozitářů a objekt zůstal dlouho opuštěn. Rozhodující krok byl učiněn 25. března 1999, když se městské zastupitelstvo rozhodlo darovat letohrádek do majetku Národního muzea v Praze a otevřít tak cestu pro návrat Národopisného muzea. Objekt prodělal v letech 2002-2003 náročnou generální rekonstrukci, kterou finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Nově pojatá muzejní expozice a letohrádek byly nazvány Musaion, z řeckého mouseion, chrám Múz. Národopisné muzeum, v jehož sbírkách je na 200 000 předmětů bylo slavnostně otevřeno 29. září 2005.